Úvodní stránka » SLUŽBY » SANITACE, DESINFEKCE

 

Zdálo by se, že o tomto námětu bylo už vše nesčetněkrát řečeno, praxe však ukazuje, že je třeba stále znovu zdůrazňovat nutnost sanitace všude, kde jde o potraviny, tedy v našem případě o pivo.

Sanitace je od latinského slovního základu sanatio - uzdravení, ozdravení, proto je také jedním ze základních opatření, kterým se dosahuje odstranění všeho nezdravého a udržuje zdravotní nezávadnost, hlavně proto, aby pivo neměnilo své charakterové vlastnosti, které mu byli přisouzeny při vzniku v pivovaře. Pod pojmem kvalitní sanitace je potřeba vidět nezanedbání všech součástí pivní technologie, se kterými se pivo dostane do kontaktu.

Sanitace pivního vedení tzv. čištění trubek je proces, který mechanickou a chemickou cestou zbaví veškeré části výčepního zařízení, které přijdou do styku s pivem nežádoucích nečistot živého či neživého původu, které na nich ulpěli. Zajistí mechanickou a mikrobiální čistotu prostředí a ploch, které přicházejí do styku s pivem při  jeho cestě ze sudu do půlitru, či jiné nádoby.

Sanitace musí být pravidelná a plánovaná. Ideální cyklus chemických sanitací doporučený pivovary a pivovarskými odborníky je sedm dnů. Po těchto sedmi dnech hodnoty znečistění geometricky stoupají. Jedinou možností jak prodloužit tento cyklus je každodenní proplach vodou. V době, kdy se pivo nečepuje a stojí v pivním vedení a je předpoklad, že bude stát delší dobu, např. přes noc, měla by ho nahradit  voda. Tento proplach samozřejmě hodnoty znečistění nezastaví ani nezvrátí, ale  pouze je přibrzdí. Ideální je také proplach po vyčepování kegu, kdy se dostatečným množstvím vody vytlačí zbytky piva a pivní pěna.

 

 

         TECHNOLOGICKÝ POSTUP NÁMI PROVÁDĚNÉ SANITACE VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ

 

                                  Odpojit průtokové chlazení od zdroje elektrické energie.                                     

            Uzavření přívodu tlačného média.

            Odražení piva, odpojení narážečů od kegů.

            Očištění hrdla kegu od zbytků piva a případných nečistot.

            Výtlak piva z pivního vedení vodou.

            Demontáž narážečů od pivního vedení.

            Propojení pivního vedení do okruhu.

            Demontáž výčepních kohoutů.

            Připojení sanitačního přístroje do okruhu.

            Naředění sanitačního roztoku a napuštění do okruhu.

            Rozborka kohoutů a narážečů a umístění do sanitačního roztoku v samostatné nádobě.

            V čase působení san. roztoku v piv. ved.  důkladné mechanické vyčištění kohoutů a narážečů.

            Propláchnutí vodou a kontrola stavu těsnění kohoutů a narážečů.

            Kontrola chladiče, stavu vody v zásobníku a především stav výparníku.

            Působení mechanické síly pomocí houbiček a definitivní odstranění nečistot.

            Dostatečný proplach pivního vedení vodou, odstranění jakýchkoliv stop chemických prostředků.

            Zborka a montáž výčepních kohoutů a narážečů dostatečně propláchnutých pitnou vodou.

            Kontrola těsnosti výčepní techniky.

            Záznam a potvrzení o provedení sanitace do sanitační knihy.

 

Pro tuto činnost používáme nejnovějších zařízení sanitační techniky a sanitační prostředky certifikované Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským.

Jelikož všechny tyto činnosti provádíme s maximální pečlivostí, čistý čas působení sanitačního prostředku, garantujeme minimálně 25 minut.

V případě zájmu nabízíme sanitaci míst, se kterými přijde do styku pivní sklo, tedy myčky, kartáče, dřezy, odkapníky a odkládací plochy.

Nedílnou součástí této služby je zachování výkonu a celkové maximální funkčnosti průtokového chlazení nápojů. Snížený výkon a zvýšená spotřeba elektrické energie je důsledkem zanedbané údržby především výparníku chladiče a příčinnou nedostatečně vychlazeného piva především v letních měsících.

Z důvodu znečištění prachem a různými nečistotami mnohdy velmi mastnými, je nevyhovující pouhé použití stlačeného vzduchu, ale je nezbytné použít doporučené odmašťovací chemické přípravky a na závěr vše odstranit i z nedostupných míst, vyvíječem suché páry. Především z důvodu umístění průtokového chladiče na místech nedovolující použít větší množství vody, je tento způsob ideální.

 

Tyto služby jsou určeny jak pro výčepní technologie profesionální, tak pro domácí výčepy.