Mnoho nejasností nastává při otázce, jakým způsobem vyexpedovat nápoj, ze sudů, nebo tanků, v současnosti z nerezových tlakových nádob, s možností opakovaného použití, o objemu od 10 do 1000 litrů. Přeskočíme možnost využití samospádu tekutiny, což je způsob nejjednodušší, ale pro dnešní potřeby ve většině případů nevyhovující a vrhneme se rovnou na tlačná media, tedy plyny v současné době nejvíce využívané.

     Tlačné medium, u kterého se trochu zdržíme je vzduch, tedy vzduch stlačený kompresory, v počátcích ručními a s příchodem vědecko-technické revoluce poháněnými některou silou, které ulehčovaly lidskou práci i v jiných oborech. Vzduch jako jediné tlačné medium, byl z počátku vyhovující, ale jeho dva hlavní nedostatky se musely projevovat i tehdy. V prvé řadě to byla náročnost udržení jeho čistoty, tedy minimalizace rizika kontaminace piva cizorodými látkami, v podobě ropných látek, zápachů a nežádoucích mikroorganismů. Druhým rizikem a mnohem jistějším, je oxidace piva vzduchem, který samozřejmě obsahuje kyslík a ozón a následná oxidace piva vede k jeho senzorickým změnám. Přestože nutnost využívat toto médium k výtlaku piva je již dávno za námi, neoblomná víra hraničící s tvrdohlavostí dále udržuje tento způsob na trhu, i když již v minimální míře.

     Pokrok ovšem přináší další možnosti v podobě potravinářských plynů. Oxid uhličitý, tedy bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, což je jeho důležitou vlastností při styku s nápojem a druhým pozitivem jsou jeho konzervační účinky, což brání množení nežádoucích mikroorganismů. Ideálním plynem je při krátkých expozicích s nápojem, tedy do několika hodin, při vyšších skladovacích teplotách, než doporučených. Ideální použití je pro uměle sycené nápoje, například limonády.

     Dalším plynem, který se používá, je dusík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, to je jeho pozitivní stránka, ale k nápoji se chová obdobně jako vzduch, v kterém je zastoupen ze 78%, tedy také nápoj oxiduje. Při krátké expozici s nápojem, i při nižších teplotách pod 10 °C, lze udržet dostatečný říz piva. Pro zastánce stlačeného vzduchu a kompresorů ideální alternativa, při vyloučení rizika kontaminace nápoje. Ideální použití pro vína.

     V současné době je trendem, využití kompromisu mezi výše uvedenými potravinářskými plyny, tedy směs dusíku a oxidu uhličitého. Výhody obou plynů spojuje při nastavení ideálního poměru. Přestože je nabídka poměrů plynů omezená, lze z nabídky vybrat ideální poměr pro konkrétní podmínky, v kterých se pivo čepuje. Ze všech možností je v současnosti pro běžné čepování piva směs dusíku a oxidu uhličitého nejlepší alternativa.